Bestyrelse


Formand

Simon Steffensen
Mobil: 20229889
Mail:  ssteffensen@acofunki.dk

Næstformand

Agner Lund. Tvis skole
Mobil: 42428487
Mail: agner.lund@holstebro.dk
 

Kassere

Steffen Borg.
Mobil: 40129528
Mail: sb@tvisby.dk
 

Sekretær

Dorthe M olesen
Mobilnr. 28785789
 

Medlem

Jens Peter Larsen
Mobil: 40373710

Representant for Tvis Centret

Jesper Møller, TvisCentret.
mobil: 21685371
Seneste nyt
10.1.19
Kampprogram Tvis 2.halvår 2018-19