Tvis Centret


Tvis Centret danner rammen for idrætslivet i Tvis.
 
Det er Tviscentrets og centretsbestyrelses ønske, at centret skal være et samlingspunkt for idrætslivet i Tvis.
Vi håber at Tvis borgerne vil benytte byens idrætstilbud og dermed bruge centrets lokaler og aktiviteter.
Den bedste støtte til centret og dens foreninger er via et medlemskab, hvad enten det er et fitness eller et badmintonmedlemskab.
 
Velkommen i centret.
Jesper.
Halinspektør.